Wycieczki

Cykl Sobotnich Wycieczek od 14 maja

Już 14 maja rozpocznie się coroczny Cykl Sobotnich Wycieczek, realizowany w ramach programu profilaktycznego kierowanego do mieszkańców Miasta Wodzisławia Śląskiego z uwzględnieniem praktycznych działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia bez nałogów. Tradycyjnie startujemy wyjazdem w Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Koniec górskiej przygody!

W tym roku zakończyliśmy przygodę z górami, która trwała od pierwszej soboty wakacji, tj. 26 czerwca do 11 września. Cykl Sobotnich Wycieczek z MOSiR „CENTRUM” był dofinansowany z budżetu Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

"Cykl Sobotnich Wycieczek" od 26 czerwca

W pierwszą sobotę wakacji rozpocznie się coroczny Cykl Sobotnich Wycieczek, realizowany w ramach programu profilaktycznego kierowanego do mieszkańców Miasta Wodzisławia Śląskiego z uwzględnieniem praktycznych działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia bez nałogów. Tradycyjnie startujemy wyjazdem w Jurę Krakowsko-Częstochowską: Ojców.

Wycieczka na Pradziad 26 września

Kontynuujemy Cykl Sobotnich Wycieczek, realizowany w ramach programu profilaktycznego kierowanego do mieszkańców Miasta Wodzisławia Śląskiego z uwzględnieniem praktycznych działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia bez nałogów. We wrześniu czeka nas jeszcze jedna wycieczka: na czeski Pradziad.