Wycieczki

Nowy termin wyjazdu na Pilsko

Nowa data wyjazdu na Pilsko to 1 października 2022 r. parking MOSiR ,,CENTRUM'', godz. 7:30. Zapisy prowadzone będą elektronicznie 25.08 ok. godz 18:00, a osobiście od 26.08 w siedzibie MOSiR ,,CENTRUM'' pok 25. od 7:30.

Odwiedziny w Ostrawskim ZOO

W ubiegły piątek, 26 sierpnia w ramach Akcji Lato 2022 najmłodsi mieszkańcy miasta razem z rodzicami pojechali na wycieczkę do Ostrawskiego ZOO.

Cykl Sobotnich Wycieczek od 14 maja

Już 14 maja rozpocznie się coroczny Cykl Sobotnich Wycieczek, realizowany w ramach programu profilaktycznego kierowanego do mieszkańców Miasta Wodzisławia Śląskiego z uwzględnieniem praktycznych działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia bez nałogów. Tradycyjnie startujemy wyjazdem w Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Koniec górskiej przygody!

W tym roku zakończyliśmy przygodę z górami, która trwała od pierwszej soboty wakacji, tj. 26 czerwca do 11 września. Cykl Sobotnich Wycieczek z MOSiR „CENTRUM” był dofinansowany z budżetu Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

"Cykl Sobotnich Wycieczek" od 26 czerwca

W pierwszą sobotę wakacji rozpocznie się coroczny Cykl Sobotnich Wycieczek, realizowany w ramach programu profilaktycznego kierowanego do mieszkańców Miasta Wodzisławia Śląskiego z uwzględnieniem praktycznych działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia bez nałogów. Tradycyjnie startujemy wyjazdem w Jurę Krakowsko-Częstochowską: Ojców.