Zamówienia publiczne

Zapytanie Ofertowe - Medal

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM" w Wodzisławiu Śląskim ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę medali okolicznościowych na XI Półmaraton Wodzisławski oraz Wodzisławski Minimaraton.

Dostawa słupków blokujących U-12c

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim zwany dalej Zleceniodawcą zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro na: Dostawa słupków blokujących U-12c.

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu : Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z odnawialnymi źródłami energii na terenie Krytej Pływalni "MANTA" w Wodzisławiu Ślaskim.