Bieżąca ocena jakości wody

woda

INFORMACJA

 

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Kryta Pływalnia MANTA spełnia kryteria zawarte w w/w rozporządzeniu.

 

Aktualne wyniki badań wody Krytej Pływalni MANTA :

- WYNIKI

- WYNIKI

- WYNIKI

- WYNIKI

DECYZJA - zbiorcza roczna ocena wody na pływalni MANTA w Wodzisławiu Śląskim - otwiera się w nowym oknie