Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody

w kąpielisku Balaton w Wodzisławiu Śląskim przed otwarciem sezonu 2022 :

OCENA