Dostawa trenażerów laserowych wraz z tarczą z celami (2 zestawy)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM" w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o wartości zamówienia poniżej 30 tysięcy euro na dostawę trenażerów - karabinów laserowych wraz z tarczą z celami (2 zestawy).

OFERTA [plik do pobrania]

OGŁOSZENIE [otwiera się w nowym oknie]