Harmonogram wyjazdów Cyklu Sobotnich Wycieczek

24 czerwca rozpocznie się coroczny Cykl Sobotnich Wycieczek, realizowany w ramach programu profilaktycznego kierowanego do mieszkańców Miasta Wodzisławia Śląskiego z uwzględnieniem praktycznych działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia bez nałogów.

Cykl będzie się składał z 12 różnych wycieczek. Odwiedzimy między innymi: Masyw Śnieżnika, Wrocław czy tradycyjnie już Babią Górę.

Szczegółowy harmonogram wyjazdów oraz regulamin dostępne poniżej.

Koszty wycieczki:

  • 30 zł - wycieczki krajowe (opłata indywidualna dziecko 25 złotych)
  • 35 zł - wycieczki zagraniczne (opłata indywidualna dziecko 30 złotych)

Cena obejmuje ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie autokarem.

Wyruszamy w soboty w godzinach porannych, między 6:30-7:30 (Przed każdą wycieczką będzie podana godzina wyjazdu). Proszę być zawsze 5-10 min wcześniej. Wyjazdy będą odbywać się z parkingu przy stadionie miejskim Aleja na ul. Bogumińskiej 8 w Wodzisławiu Śląskim. O jakichkolwiek zmianach godziny wyjazdu będziemy informować podczas zapisów.

Osoby zainteresowane wyjazdem dokonują zapisu wraz z wpłatą elektronicznie (otwarcie zapisów w niedzielę poprzedzającą wyjazd w godz. wieczornych ok. 18:00), bądź w siedzibie MOSiR ,,CENTRUM'', I piętro pok. 25. Zapisy osobiste będą przyjmowane w tygodniu, w którym odbywa się dana wycieczka w godzinach 7:30 - 14:30. Prosimy o przygotwanie odliczonej kwoty. Istnieje możliwość płatności kartą.

Ilość miejsc na wycieczki jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do wyjazdu decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki lub odwołania wycieczki z przyczyn niezależnych od organizatora, a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (nagła zmiana pogody, zdarzenia losowe itp.).

Cykl Sobotnich Wycieczek z MOSiR ,,CENTRUM'' dofinansowany jest w ramach działań - ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z czym na wycieczkach będą prowadzone zajęcia profilaktyki antyalkoholowej i zdrowego stylu życia bez nałogów.

HARMONOGRAM WYJAZDÓW: KLIK
REGULAMIN: KLIK_1

Kontakt w sprawie wycieczek: tel. 32 45 90 644.