Konsultujemy strategię – to ważne!

człowiek siedzący przy komputerze

Rok 2021 jest dla Wodzisławia Śląskiego strategicznie ważny. Ruszyły bowiem prace nad nową Strategią rozwoju miasta. Strategia ta ma obowiązywać przez najbliższą dekadę. Miastu zależy, by każdy miał w nią swój wkład.

Strategia rozwoju miasta jest podstawowym dokumentem określającym wizję przyszłości miasta,
wskazującym priorytety i cele jego rozwoju w różnych sferach. Nakreśla także kluczowe kierunki
działań wspierające rozwój miasta i jego mieszkańców. Waga i ogromna rola strategii ujawnia się
w jej centralnej pozycji względem innych koncepcji rozwoju lokalnego oraz w integrowaniu
podmiotów lokalnych biorących udział w formułowaniu i wdrażaniu dokumentu. Ma być ona także
fundamentem procesu zarządzania strategicznego, dzięki któremu będziemy mogli prowadzić
efektywne działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju naszej wspólnoty.

Skonkretyzowanie wizji przyszłości i uporządkowanie własnych działań podporządkowanych
rozwojowi miasta jest bardzo ważnym procesem z punktu widzenia przyszłych pokoleń. To właśnie
my teraz urządzamy ich byt w naszym mieście. Sformułowanie strategii rozwoju poprzedzone
zostanie wnikliwą analizą stanu gospodarki, posiadanych zasobów, ogólnych tendencji
rozwojowych. Taka diagnoza daje możliwość lepszego wykorzystania posiadanego potencjału
naszego miasta i jego mieszkańców.

Bardzo wiele w nową Strategię rozwoju miasta mogą wnieść przede wszystkim mieszkańcy
Wodzisławia Śląskiego W końcu to nasze miasto, w którym żyjemy, pracujemy, zakładamy swoje
rodziny. To właśnie powody, dla których strategia powinna być ważna dla każdego z nas. Dlatego
też miasto prosi o poświęcenie kilku chwil, wypełnienie elektronicznego kwestionariusza ankiety
i dołożenie swojego pomysłu na miasto, nasze miejsce na świecie.

KWESTIONARIUSZ JEST DOSTĘPNY TUTAJ: https://www.interankiety.pl/f/8zvXYO34 - otwiera się w nowym oknie.

Źródło: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego