Modernizacja stadionu: tak czy nie? [WYNIKI ANKIETY]

Stadion miejski w Wodzisławiu Śląskim z lotu ptaka.

Z początkiem października poprosiliśmy o Waszą opinię w zakresie modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Bogumińskiej 8 w Wodzisławiu Śląskim w ramach trwających konsultacji projektowych.

Poniżej przedstawiamy graficzne zestawienie informacji zwrotnych, które otrzymaliśmy.

Wyniki ankiety: potrzeba modernizacji stadionu, 90,6% tak, 9,4% nie.Wyniki ankiety: polepszenie oferty sportowo-rekreacyjnej, 89,6% tak, 10,4% nie.Wyniki ankiety: poprawa dostępu dla dzieci i młodzieży, 86,8% tak, 13,2% nie.Wyniki ankiety: wpływ modernizacji na zainteresowanie sportem, 88,6% tak, 11,4% nie.Wyniki ankiety: elementy do ujęcia w projekcie, najwięcej 283 głosy za modernizacją trybun.

Ad 5. Pytanie: Jakie Twoim zdaniem należy ująć elementy w planach modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Bogumińskiej 8 w Wodzisławiu Śląskim jako najważniejsze? Proszę wpisać odpowiedź.
Poza odpowiedziami pokazanymi na wykresie wskazywano: tereny zielone, dostosowanie do osób niepełnosprawnych, wymiana barierek, rozbudowa street workout park, pole do mini golfa, lodowisko, basen zewnętrzny, hotel, mini skate park, pump track, itp., odwodnienie murawy, korty tenisowe, pomieszczenie do odnowy biologicznej dla zawodników, boisko do piłki ręcznej, monitoring, kasy, tor żużlowy, targowisko, wifi, drugi telebim, hala do koszykówki, infrastruktura edukacyjna, demontaż ogrodzenia pomiędzy murawą a trybunami, trasy biegowe, plac sensoryczny dla dzieci, sprzęt, stoły do tenisa stołowego, ochrona z psami tropiącymi narkotyki, barierki do wykrywania metali. Ponadto zwrócono uwagę na kwestię utrzymania stadionu, bezpieczeństwo, możliwość organizacji imprez dla dzieci i młodzieży, ekologię, elementy historyczne miasta, funkcjonalność czy estetykę.Wyniki ankiety: koncepcja, a spełnienie oczekiwań, 58,7% tak, 41,3% nie.Wyniki ankiety: stadion tylko do piłkarzy, 27,1% tak, 72,9% nie.Wyniki ankiety: metryczka badanych, 21,2% kobiety, 78,8% mężczyźni, 0,1% inne; 28,1% 18-25 lat, 58,7% 26-45 lat, 12,1% 46-65 lat, 1,1% powyżej 65 lat; 3,9% wykształcenie podstawowe, 56,9% wykształcenie średnie, 39,2% wykształcenie wyższe.
Dane wymienione w adnotacji do punktu 5 wskazywało mniej niż 5 osób.

W badaniu udział wzięło 901 osób. Dziękujemy za każdą wypełnioną ankietę.