Nauka pływania - OBOWIĄZUJĄCE ZASADY

W związku z trwającą nadal pandemią COVID-19 przypominamy o kilku ważnych zasadach, które obowiązują na Krytej Pływalni MANTA, zwłaszcza uczestników nauki pływania.

Uczestników zajęć nauki pływania prosimy o przestrzeganie wszelkich wytycznych GIS i Ministra Zdrowia związanych z COVID-19:

- przed wejściem na teren Krytej Pływalni MANTA należy nałożyć maseczkę i zdezynfekować ręce,

- maseczki ochronne obowiązują na terenie całej komunikacji wewnętrznej Krytej Pływalni MANTA, tj. od drzwi wejściowych poprzez kasy aż do szatni,

- na płytę niecki basenowej obowiązuje zakaz wnoszenia dodatkowych rzeczy (np. ręczniki),

- w obrębie niecki basenowej nie mogą znajdować się dodatkowe osoby (rodzice, dziadkowie itp.), mogą oni wyłącznie pomagać w przebieraniu się na terenie szatni i następnie niezwłocznie z tej szatni wyjść,

- uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego zachowania punktualności w przychodzeniu na zajęcia,

- osoby z katarem, kaszlem, podwyższoną temperaturą, o ogólnym złym stanie zdrowia nie powinny uczestniczyć w zajęciach,

- wymiany grup prowadzących zajęcia powinny odbywać się bez kontaktu z innymi grupami (grupy kończące zajęcia oczekują pod opieką instruktora prowadzącego zajęcia na terenie hali basenowej do czasu wejścia nowych grup i dopiero wtedy opuszczają halę basenową); nowe grupy zaczynają zajęcia w momencie opuszczenia niecki basenu przez grupy poprzedzające; za sprawną wymianę grup odpowiadają osoby prowadzące zajęcia z nauk pływania.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby przebywanie w szatniach i w strefie kas ograniczyć do niezbędnego minimum.

Przypominamy również ogólne zasady korzystania z Krytej Pływalni MANTA:

- obowiązuje zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,

- przy kasie może przebywać 1 osoba (z wyjątkiem osób spokrewnionych lub wspólnie gospodarujących), inne osoby oczekujące zobowiązane są zachować bezpieczną odległość,

- w całym obiekcie należy zachować bezpieczny dystans od innych osób, także podczas pływania - rekomendowane są 2 metry,

- na niecce basenowej mogą przebywać jedynie osoby pływające; usunięte zostały wszystkie krzesełka i ławki służące do wypoczynku,

- na terenie całego obiektu, z wyłączeniem pryszniców i niecki basenowej (oraz przejścia do wejścia na nieckę) należy mieć zasłonięte usta i nos – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu; ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni,

- należy dezynfekować ręce wchodząc do obiektu, w szatni oraz wchodząc do strefy pryszniców,

- należy przestrzegać zasad higieny – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej; przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.

Pamiętajmy, żeby ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

Działania te podejmowane są dla naszego wspólnego dobra i bezpieczeństwa!