o MOSiR

O nas

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego korzystając z prawa do powoływania jednostek pomocniczych utworzyła 1 lutego 1991 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”, funkcjonujący jako zakład budżetowy. Od 1 stycznia 2000 roku MOSiR „CENTRUM” stał się jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej.