Podsumowanie wyników testu Coopera wśród wodzisławskiej młodzieży

W dniach 13.09 - 19.09.2022r miała miejsce próba wytrzymałościowa, zwana inaczej Testem Coopera.

Na terenie naszego miasta przeprowadzono test Coopera, którego celem było sprawdzenie ogólnej kondycji fizycznej wodzisławskiej młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 18 lat po okresie epidemicznym związanym z sytuacją covid 19. W badaniu wzięło udział 917 osób, w tym 478 dziewcząt oraz 439 chłopców podzielonych na 3 grupy wiekowe

• 12-14 lat,

• 15-16 lat,

• 17-18 lat,

Interpretację wyników uzyskanych w teście wg. norm biegowych dla kobiet i mężczyzn przedstawiamy tutaj: WYNIKI_TESTU_COOPERA

Galeria