Projekt: Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego

Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego

Tytuł projektu: Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 271 618,37 zł

Kwota dofinansowania (PLN): 825 838,64 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie: 4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT

Okres realizacji: 2017-10-02 - 2020-12-31

Opis projektu: Projekt zakłada montaż paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego: Wodzisławskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji CENTRUM oraz budynku Krytej Pływalni „Manta”. Instalacje będą montowane na dachach budynków w celu produkcji energii elektrycznej na potrzeby każdej z jednostek, a ich moc w każdym z przypadków nie będzie przekraczała 50 kW. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.