Rozpoczynamy tegoroczny "Cykl Sobotnich Wycieczek"

Rozpoczynamy coroczny Cykl Sobotnich Wycieczek, realizowany w ramach programu profilaktycznego kierowanego do mieszkańców Miasta Wodzisławia Śląskiego z uwzględnieniem praktycznych działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia bez nałogów. Tradycyjnie, pierwsza wycieczka odbędzie się w ostatnią sobotę czerwca wyjazdem w Jurę Krakowsko-Częstochowską: Ogrodzieniec.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie nie będzie wyjazdów do Czech i Słowacji. W te wakacje odwiedzimy Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, Beskid Mały oraz Jurę Krakowsko-Częstochowską. Szczegółowy harmonogram poniżej.

Koszt wycieczki:
- 25,00 zł – wycieczki krajowe,
Cennik rodzinny znajdziecie tutaj.
Cena obejmuje ubezpieczenie NNW oraz przejazd autokarem.

Wyruszamy w soboty o godzinie 8:00 z parkingu na stadionie miejskim przy ul. Bogumińskiej 8 w Wodzisławiu Śląskim.

Osoby zainteresowane wyjazdem dokonują zapisu wraz z wpłatą w siedzibie MOSiR „CENTRUM” (wyznaczone miejsce na parterze). Zapisy przyjmowane będą w tygodniu, w którym odbywa się wycieczka w godzinach 7:30 – 14:30. Prosi się o przygotowanie odliczonej kwoty do zapłaty.

Ilość miejsc na wycieczki jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do wyjazdu decyduje kolejność zgłoszeń.

Ważne!

Uczestnicy wycieczki zobowiązują się do postępowania zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami związanymi ze stanem epidemii koronawirusa, zwłaszcza:
- obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi;
- obowiązek zasłaniania ust i nosa, który dotyczy noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 2-metrowej odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej – m.in. w komunikacji zbiorowej; maseczkę trzeba obowiązkowo nosić w autobusie. (https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia)

W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii koronawirusa każdy uczestnik każdorazowo winien wypełnić i podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce: w dniu wycieczki brak objawów jakiejkolwiek infekcji, zwłaszcza górnych dróg oddechowych, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała. (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki  lub odwołania wycieczki z przyczyn niezależnych od organizatora, a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (nagła zmiana pogody itp., zdarzenia losowe, wytyczne związane ze stanem epidemii koronawirusa).

Cykl Sobotnich Wycieczek z MOSiR „CENTRUM” dofinansowany jest w ramach działań – ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z czym w czasie trwania wycieczki pedagog prowadzący zajęcia profilaktyki antyalkoholowej przekazywać będzie informacje dotyczące zdrowego stylu życia bez nałogów.

REGULAMIN

Harmonogram wycieczek z MOSiR „CENTRUM” 2020

    1. 27.06.2020 r. OGRODZIENIEC - Jura Krakowsko-Częstochowska
trasa: Żerkowice-Karlin-Góra Birów-Podzamcze-Ogrodzieniec (13km; 4h 30”)
    2. 4.07.2020 r. BŁATNIA - Beskid Śląski
trasa: Górki Wlk-Bucze-Łazek-Czupel-Cisowy Wlk- Błatnia-Jaworze Nałęże (16km; 6h; 750m przewyższenia)
    3. 11.07.2020 r. SZYNDZIELNIA - Beskid Śląski
trasa: Bystra-Równia-Tor Saneczkowy-Kozia Góra-Szyndzielnia-Dębowiec (14km; 5h 30; 800m przewyższenia)
    4. 18.07.2020 r. LESKOWIEC - Beskid Mały
trasa: Ślemień-Wlk Gibasów Groń-Grota Komonieckiego-Leskowiec-Rzyki (16,5km; 6h; 750m przewyższenia)
    5. 25.07.2020 r. RYSIANKA - Beskid Żywiecki
trasa: Sopotnia-Romanka-Rysianka-Sopotnia Wlk. (14km; 5h 30; 870m przewyższenia)
    6. 1.08.2020 r. RYCERZOWA - Beskid Żywiecki
trasa: Soblówka-Rycerzowa-Przegibek-Będoszka-Praszywka Wlk-Rycerka Dolna (16km; 5h 30; 1100m przewyższenia)
    7. 8.08.2020 r. BABIA GÓRA - Beskid Żywiecki
trasa: Prz. Krowiarki-Babia Góra- Markowe Szczawiny-Zawoja Widły (14km; 6h; 1020m przewyższenia)
    8. 22.08.2020 r. MAGURKA WILKOWICKA - Beskid Mały
trasa: Przegibek-Magurka Wilkowicka-Czupel-Międzybrodzie Bialskie (9km; 3h; 350m przewyższenia)
    9. 29.08.2020 r. HALA MĘDRALOWA - Beskid Żywiecki
trasa: Przyborów-Pindelówka-Mędralowa-Zawoja Markowa (15km; 6h; 800m przewyższenia)