Skate park i inne obiekty udostępnione

18 maja wdrożony został III etap odmrażania sportu, dlatego udostępniamy kolejne obiekty otwarte.

Na obiekcie będzie mogło przebywać jednocześnie maksymalnie 14 osób korzystających + 2 trenerów.

Z obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” udostępnione zostaną:

w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”

 • tor BMX Racing
 • ziemne tory rowerowe Pump Track
 • boisko do badmintona
 • boisko do koszykówki
 • tory do gry w bule
 • skate park
 • labirynt

na stadionie miejskim

 • bieżnia lekkoatletyczna
 • urządzenia street workout

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu:
a) weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,
b) wyłącza osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą),
c) zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających.

Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.

WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW na obiektach zarządzanych przez MOSiR „CENTRUM”

Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne przed korzystaniem z ww. obiektów powinny zgłosić swoje wejście na obiekt do zarządcy terenu. Obowiązuje również rezerwacja boisk i torów na konkretne godziny pod wskazanymi numerami telefonów.

 • W przypadku Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” zgłoszeń dokonuje się w wypożyczalni sprzętu sportowego (zabudowa kontenerowa) lub pod numerem telefonu 513 713 180.
 • Chcąc skorzystać z infrastruktury na stadionie miejskim należy zadzwonić pod numer telefonu 32 455 15 19 (od 7:00 do 15:00) lub 503 461 551 (od 15:00 do 22:00).

Pracownik wyjdzie na obiekt w celu weryfikacji uczestników. Wykazy osób zostają archiwizowane w MOSiR „CENTRUM”.

Osoby do 13 roku życia mogą przebywać na obiektach jedynie w obecności osoby dorosłej. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodzica, do pobrania tutaj.

Klubom sportowym zarządzającym boiskami piłkarskimi nakazuje się stosowanie ww. procedury. Pełna informacja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku tutaj.