Turniej siatkówki plażowej na Balatonie

Festiwal Górnej Odry zawita do Wodzisławia Śląskiego w niedzielę, 23 czerwca. W ramach imprezy MOSiR "CENTRUM" i MKS ZORZA Wodzisław Śląski przygotowali turniej siatkówki plażowej.

Turniej siatkówki plażowej odbędzie się w niedzielę, 23 czerwca 2024 roku w godz. od 9:00
do 19:00 na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton".

Turniej jest wydarzeniem bezpłatnym i organizowany jest w kategorii mikstów (par mieszanych). Turniej przeznaczony jest zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży od 13 roku życia. Młodzież może uczestniczyć w turnieju za zgodą rodziców lub opiekunów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W turnieju uczestniczy 12 wcześniej zgłoszonych drużyn mieszanych.
 • Chęć uczestnictwa w turnieju należy zgłosić e-mailowo na adres: mks.zorza@wp.pl do
  godziny 20.00 w dniu 22 czerwca 2024 roku. Zgłoszenia przyjmowane są w kolejności
  napływania do wyczerpania limitu miejsc. W zgłoszeniu należy podać: imiona i nazwiska
  członków zespołu, wiek oraz telefon kontaktowy. W razie wolnych miejsc na liście startowej
  istnieje możliwość zgłoszenia drużyny bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju
  u sędziów zawodów.
 • System rozgrywania zawodów, szczegóły punktacji oraz liczbę setów uczestnicy poznają
  w dniu zawodów. System gier zostanie podany przez komisję sędziowską przed
  rozpoczęciem zawodów. System gier może być zmodyfikowany w trakcie trwania zawodów
  ze względu na warunki pogodowe lub ograniczenia czasowe.
 • W turnieju siatkówki plażowej zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca. Zwycięzcy otrzymają
  nagrody rzeczowe.

Wszelkie informacje na temat Turnieju siatkówki plażowej można uzyskać pod numerem telefonu
507 174 127 lub drogą mailową poprzez adres mks.zorza@wp.pl.

Ze względu na możliwe niekorzystne warunki pogodowe, organizator zastrzega sobie
możliwość odwołania imprezy, jej skrócenia, okrojenia programu. W przypadku odwołania
wydarzenia, informacja zostanie przesłana zgłoszonym parom drogą mailową lub w dniu
imprezy poprzez komunikat sędziowski bezpośrednio przed planowaną godziną
rozpoczęcia.

REGULAMIN turnieju [otwiera się w nowym oknie]