Tydzień z testem Coopera już za nami

Zakończyliśmy sportowy tydzień z próbą wytrzymałościową dla dzieci i młodzieży wodzisławskiej, zwaną inaczej testem Coopera.

Test Coopera (czyt. Kupera) to bieg będący próbą wytrzymałościową. Powstał na potrzeby armii USA w 1968 roku, a opracował go amerykański lekarz Kenneth H. Cooper, od którego nazwiska pochodzi obecna nazwa testu. Na czym polega test Coopera? To 12-minutowy nieprzerwany bieg, którego celem jest określenie maksymalnej wydolności tlenowej. Stanowi ona wyznacznik stanu kondycji fizycznej człowieka. Wytrzymałość i kondycję osoby biegnącej określa się na podstawie pokonanego dystansu, przy uwzględnieniu jej płci i wieku. ( źródło: www.nn.pl)


W akcji udział wzięły zarówno szkoły podstawowe jak i ponad podstawowe. Próbę można było wykonać na terenie swojej placówki lub też na stadionie miejskim ,,Aleja'' w Wodzisławiu Śląskim. Podczas zmagań niejednemu zmęczenie dawało się we znaki, nie zniechęciło to jednak startujących do sportowej rywalizacji podczas wykonywanej próby. Każdy biorący udział w teście, otrzyma pamiątkowy certyfikat z pokonanym dystansem. Gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i do zobaczenia jesienią.

Galeria