Udostępnienie obiektów otwartych

Zgodnie z decyzją Premiera RP Mateusza Morawickiego 4 maja zostanie udostępniona infrastruktura sportowa o charakterze otwartym.

Na obiekcie będzie mogło przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób korzystających.

Z obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” udostępnione zostaną:

w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”

 • tor BMX Racing
 • boisko do badmintona
 • boisko do koszykówki
 • tory do gry w bule

na stadionie miejskim

 • bieżnia lekkoatletyczna
 • urządzenia street workout

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast
 • przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczona liczba osób,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt) – szczegóły poniżej,
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

(Źródło: https://www.gov.pl/web/sport/nowa-sportowa-rzeczywistosc)

WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW na obiektach zarządzanych przez MOSiR „CENTRUM”

Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne przed korzystaniem z ww. obiektów powinny zgłosić swoje wejście na obiekt do zarządcy terenu. Obowiązuje również rezerwacja boisk i torów na konkretne godziny pod wskazanymi numerami telefonów.

 • W przypadku Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” zgłoszeń dokonuje się w wypożyczalni sprzętu sportowego (zabudowa kontenerowa) lub pod numerem telefonu 513 713 180.
 • Chcąc skorzystać z infrastruktury na stadionie miejskim należy zadzwonić pod numer telefonu 32 455 15 19 (od 7:00 do 15:00) lub 503 461 551 (od 15:00 do 22:00).

Pracownik wyjdzie na obiekt w celu weryfikacji uczestników. Wykazy osób zostają archiwizowane w MOSiR „CENTRUM”.

Osoby do 13 roku życia mogą przebywać na obiektach jedynie w obecności osoby dorosłej. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodzica, do pobrania tutaj.

Klubom sportowym zarządzającym boiskami piłkarskimi nakazuje się stosowanie ww. procedury. Pełna informacja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku tutaj.