Wakacyjny Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w Otwartym Turnieju Siatkówki Plażowej w Wodzisławiu Śląskim na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Balaton. Szczegóły w regulaminie.

REGULAMIN

OTWARTEGO TURNIEJU  SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

W RAMACH AKCJI „LATO”  W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 1. ORGANIZATOR:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim

- Miasto Wodzisław Śląski

 1. CEL IMPREZY:

- popularyzacja gry w siatkówkę plażową wśród mieszkańców Miasta Wodzisław Śląski.

- organizacja i propagowanie aktywnych form wypoczynku w czasie wakacji 2019.

- realizacja kalendarza imprez MOSiR „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim.

 1. TERMIN:

24  lipca 2019 tj. środa -  godz. 15:00

Zapisy do zawodów w dniu 24 lipca w godzinach 14:00-14:45

 1. MIEJSCE:

Wodzisław Śląski- Ośrodek Rekreacyjny Balaton.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W turnieju uczestniczą zgłoszone amatorskie drużyny z Wodzisławia Śląskiego. W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy i zawodniczki powyżej 15 roku życia.
 • Niepełnoletni biorący udział w Turnieju mają obowiązek posiadania podpisanego przez opiekuna prawnego oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność. 
 • Wszyscy pełnoletni zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność co potwierdzają stosownym oświadczeniem podpisanym w dniu zawodów.
 • Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzji Organizatora Zawodów.
 • System rozgrywania zawodów uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zespołów.
 • W zawodach startują drużyny 2 osobowe kobiet, mężczyzn lub kobiety i mężczyzny jako drużyny mieszane.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozgrywania zawodów lub jego przerwania, skrócenia lub przełożenia w przypadku złych warunków atmosferycznych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za różnego rodzaju kontuzje, choroby oraz sytuacje losowe wynikające z organizacji i przebiegu zawodów.
 1. NAGRODY:

Kategoria open - dla 3 najlepszych drużyn organizator przewidział upominki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas obecności na boisku i kierowanie się zasadą „Fair Play” w trakcie turnieju.
 • Zawodnicy biorący udział w turnieju nie płacą wpisowego.
 • We wszystkich sprawach spornych decyzje podejmuje organizator – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie oraz tego, że ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do niego.