WNIOSKI - Stanowiska wędkarskie w 2021 roku

Wędkarz

Wszystkich wędkarzy, chcących wędkować na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w przyszłym roku prosimy o składanie wniosków w celu wydania karty potwierdzającej opłacenie stanowiska dla amatorskiego połowu ryb na terenie zbiornika wodnego „Balaton”. Ilość miejsc ograniczona.

  1. Limit miejsc, koszt, wzór wniosku do pobrania.
  2. Składanie wniosków.
  3. Odbiór kart.

Limit miejsc: 60. Opłata za rezerwację jednego stanowiska na okres jednego roku wynosić będzie 300,00 zł. Wjazd i parkowanie na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” (za wyjątkiem parkingu obok budynku dawnej restauracji „Syrenka” przy ul. Brackiej) – 50,00 zł.

Wzór wniosku do pobrania [pdf, 68 KB] - otwiera się w nowym oknie

Wzór wniosku do pobrania [doc, 20 KB] - otwiera się w nowym oknie

Wzór wniosku będzie również dostępny na stoliku na parterze w budynku MOSiR "CENTRUM".

Wnioski przyjmowane będą w dwóch turach:

  • osoby posiadające zgodę na wędkowanie w 2020 r. - od godziny 7:00 dnia 23.11.2020 r. do godziny 14:00 dnia 27.11.2020 r.
  • osoby, które nie posiadają karty uprawniającej do wędkowania w 2020 r. - od godziny 7:00 dnia 30.11.2020 r. do godziny 14:00 dnia 4.12.2020 r. (w miarę wolnych miejsc)

Wnioski będzie można składać:

  • elektronicznie, wysyłając wypełniony i podpisany własnoręcznym podpisem wniosek na adres: kancelaria@mosir.wodzislaw-slaski.pl lub
  • na parterze budynku MOSiR „CENTRUM” (ul. Bogumińska 8) w specjalnie przygotowanej i opisanej urnie; w związku z panującą sytuacją epidemiczną prosi się o zachowanie zasad bezpieczeństwa, tj. osłony ust i nosa oraz utrzymania bezpiecznej odległości od innych osób podczas przebywania w budynku.

Wnioski złożone elektronicznie przyjmowane będą z datą i godziną wpływu do skrzynki odbiorczej kancelarii, natomiast wnioski złożone w urnie odbierane będą codziennie ok. godziny 11:00 i 14:00.

Odbiór kart na 2021 rok będzie możliwy od 7 stycznia do 13 stycznia 2021 r. O formie odbioru poinformujemy w późniejszym czasie. Wskazany termin może ulec zmianie z powodów technicznych, prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie. Do karty dołączony będzie rejestr połowu ryb oraz zezwolenie na wjazd i parkowanie (jeżeli zostało opłacone).

Szczegółowe informacje dot. wydawania kart potwierdzających opłacenie stanowiska dla amatorskiego połowu ryb na terenie zbiornika wodnego „Balaton” można uzyskać pod numerem telefonu 32 455 15 19 wew. 28 lub 505 401 885 w godzinach pracy MOSiR "CENTRUM".