Wodzisławska Wirtualna Piątka na Trzech Wzgórzach

Wodzisław! Wracamy do biegania! Na razie w nieco zmienionej formie niż zwykle, ale zawsze lepiej tak niż w ogóle. Wodzisławska Wirtualna Piątka rusza 25 maja i potrwa 7 dni.

Bieg ma na celu popularyzację biegania i marszu jako najprostszych form ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia związanego z kształtowaniem odporności w trakcie trwania epidemii. Ponadto możecie sprawdzić swoje możliwości fizyczne w rywalizacji sportowej dostosowanej do nowej rzeczywistości.

Trasa Wodzisławskiej Wirtualnej Piątki na dystansie 5 kilometrów wyznaczona będzie w Rodzinnym Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" w dniach 25-31 maja 2020 r. Będą to dwie pętle po 2,5 kilometra ścieżką zdrowia. Biegać będzie można od 9:00 do 19:00 każdego dnia. Na trasie w jednym czasie może przebywać maksymalnie do 6 uczestników imprezy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.

HARMONOGRAM STARTÓW

ZAPISY ELEKTRONICZNE

W poniedziałek, 1 czerwca klasyfikacja końcowa uczestników zostanie opublikowana na stronie interentowej MOSiR "CENTRUM".

ZASADY UCZESTNICTWA

  • zawodnicy startują indywidualnie po wcześniejszym zgłoszeniu, zaakceptowaniu regulaminu i ustaleniu dnia i godziny startu, pomiaru czasu biegu dokona pracownik MOSiR „CENTRUM”,
  • zawodnicy powyżej 18 roku życia startują na własną odpowiedzialność; osoby w wieku do 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostarczają zgodę rodziców lub prawnych opiekunów,
  • zgłoszenia można dokonać elektronicznie: klikając TUTAJ, karty startowe (tutaj) po wydrukowaniu i wypełnieniu należy złożyć w biurze zawodów w dniu biegu, biuro zawodów zlokalizowane będzie w zabudowie kontenerowej na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”,
  • ze względu na lokalny charakter edycji przewidziano limit uczestników: 100 osób,
  • osobę liczy się jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz dokona opłaty startowej; każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej: wpisowe wynosi 25,00 zł, należy je wpłacić na konto: 03 8436 0003 0101 0427 4687 0002 do dnia 20 maja 2020 r.

Dla najlepszego mężczyzny oraz najlepszej kobiety organizator przygotował drobne upominki. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje okolicznościowy „komin” służący profilaktyce antywirusowej i nie tylko.

Warunki klasyfikacji oraz inne istotne informacje zawarte zostały w regulaminie.

Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM" w Wodzisławiu Śląskim wraz z Miastem Wodzisław Śląski.