Wycieczka na Pradziad 26 września

Kontynuujemy Cykl Sobotnich Wycieczek, realizowany w ramach programu profilaktycznego kierowanego do mieszkańców Miasta Wodzisławia Śląskiego z uwzględnieniem praktycznych działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia bez nałogów. We wrześniu czeka nas jeszcze jedna wycieczka: na czeski Pradziad.

Aktualna sytuacja epidemiczna* pozwala na podróż do Republiki Czeskiej, dlatego ostatnią tegoroczną wycieczką będzie wyjazd na Pradziad.

Koszt wycieczki:
- 30,00 zł – wycieczki zagraniczne,
Cennik rodzinny znajdziecie tutaj.
Cena obejmuje ubezpieczenie NNW oraz przejazd autokarem. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca wycieczki na miejsce w Polsce w związku z wprowadzanymi obostrzeniami epidemicznymi w Czechach. W ww. przypadku nie będą dokonywane zwroty różnicy ceny.

Wyruszamy w sobotę, 26 września o godzinie 7:30 z parkingu na stadionie miejskim przy ul. Bogumińskiej 8 w Wodzisławiu Śląskim.

Osoby zainteresowane wyjazdem dokonują zapisu wraz z wpłatą w siedzibie MOSiR „CENTRUM” (pok. 25). Zapisy przyjmowane będą w tygodniu, w którym odbywa się wycieczka w godzinach 7:30 – 14:30. Prosi się o przygotowanie odliczonej kwoty do zapłaty. Nie ma możliwości płatności kartą!

Ilość miejsc na wycieczki jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do wyjazdu decyduje kolejność zgłoszeń.

Ważne!

Uczestnicy wycieczki zobowiązują się do postępowania zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami związanymi ze stanem epidemii koronawirusa, zwłaszcza:
- obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi;
- obowiązek zasłaniania ust i nosa, który dotyczy noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 2-metrowej odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej – m.in. w komunikacji zbiorowej; maseczkę trzeba obowiązkowo nosić w autobusie. (https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia)

W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii koronawirusa każdy uczestnik każdorazowo winien wypełnić i podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce: w dniu wycieczki brak objawów jakiejkolwiek infekcji, zwłaszcza górnych dróg oddechowych, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała. (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki  lub odwołania wycieczki z przyczyn niezależnych od organizatora, a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (nagła zmiana pogody itp., zdarzenia losowe, wytyczne związane ze stanem epidemii koronawirusa).

Cykl Sobotnich Wycieczek z MOSiR „CENTRUM” dofinansowany jest w ramach działań – ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z czym w czasie trwania wycieczki pedagog prowadzący zajęcia profilaktyki antyalkoholowej przekazywać będzie informacje dotyczące zdrowego stylu życia bez nałogów.

REGULAMIN

Harmonogram wycieczki dnia 26 września 2020 r.

PRADZIAD - Wysoki Jesionik
trasa: Widły-Malý Děd-Švýcárna-Praděd-Karlova Studánka (17 km; 6h)

*stan na 18.09.2020 r.