Wycieczka w Wysoki Jesionik: Pradziad

Docierały do nas głosy, że ciągle jesteście spragnieni wycieczek górskich, w dodatku w jesiennej aurze, dlatego przygotowaliśmy dla Was jeszcze jeden wyjazd. W sobotę, 5 października zdobywamy Praded, najwyższy szczyt o wysokości 1491 m n.p.m. w paśmie górskim Wysokiego Jesionika, w północno-wschodnich Czechach.

Trasa: Karlov pod Pradedem (750 m n.p.m.) - Vysoka hole (1464 m n.p.m.) - 3h; 6,5 km, dalej Ovcarna - Praded (1491 m n.p.m.) - 1,5h; 4,5 km, dalej Praded - Karlova Studanka - 2,5h; 8km - do uzgodnienia.

Wyjazd wyjątkowo o 7:30 z parkingu przy stadionie miejskim w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 8.

Koszt wycieczki:
- 30,00 zł – wycieczki zagraniczne.
Cennik rodzinny znajdziecie tutaj.
Cena obejmuje ubezpieczenie NNW oraz przejazd autokarem.

Osoby zainteresowane wyjazdem dokonują zapisu wraz z wpłatą w siedzibie MOSiR „CENTRUM” (I piętro, pokój nr 25). Zapisy przyjmowane będą od 23 września 2019, w godzinach 7:00 – 14:30.

Przypominamy, że podczas wycieczek poza granice Polski uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dowodu osobistego bądź paszportu.

Ilość miejsc na wycieczkę jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do wyjazdu decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki lub odwołania wycieczki z przyczyn niezależnych od organizatora, a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (nagła zmiana pogody itp., zdarzenia losowe).

Wyjazd dofinansowany jest w ramach działań – ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z czym w czasie trwania wycieczki pedagog prowadzący zajęcia profilaktyki antyalkoholowej przekazywać będzie informacje dotyczące zdrowego stylu życia bez nałogów.

REGULAMIN