Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy - Miasta Wodzisławia Śl. przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz 1 

Wykaz 2