Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Rodzinny Park Rozrywki

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego został opublikowany wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu.