Zakup paliwa gazowego dla potrzeb głównego budynku MOSiR "CENTRUM" w Wodzisławiu Śl.

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu : Zakup paliwa gazowego dla potrzeb głównego budynku MOSiR "CENTRUM" w Wodzisławiu Śl. przy ulicy Bogumińskiej 8.