Zapytania ofertowe

Opieka psychologa/terapeuty podczas wycieczek

Zapraszamy do udziału w postępowaniu: Opieka psychologa/terapeuty podczas projektu pn. Program profilaktyczny kierowany do mieszkańców Miasta Wodzisławia Śląskiego z uwzględnieniem praktycznych działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia bez nałogów.