Zasady gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości administrowanych przez MOSiR "CENTRUM"

MOSiR "CENTRUM" informuje,

 że zgodnie z Zarządzeniem nr OR-I.0050.342.2019 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM" w Wodzisławiu Śląskim przeznacza do sprzedaży następujący sortyment drewna :

- akacja S4 : 3,16 m³

- buk S4 : 15,08 m³

- brzoza,lipa,jawor M2 TL : 17,15 m³

- dąb S4 : 10,37 m³

- buk M2 TL : 1,31 m³.

Drewno zeskładowane jest na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Balaton w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Brackiej.

Sprzedaż prowadzona będzie przez MOSiR "CENTRUM" od dnia 19 listopada br.

Dodatkowe informacje : kancelaria@mosir.wodzislaw-slaski.pl

ZARZĄDZENIE OR-I.0050.342.2019